Viking Dash Home 2017-12-11T20:04:09+00:00
Viking Dash Hell
2018 Viking Dash Trail Run: Dallas

1.27.18 – Dallas, TX

Viking Dash Hell
2018 Viking Dash Trail Run: National Championship

2.17.18 -Muncie, IN

Viking Dash Hell
2018 Viking Dash Trail Run: Indiana

2.18.18 – Muncie, IN

Viking Dash Hell
2017 Viking Dash Trail Run: Cincinnati

4.14.18 – Cincinnati, OH

Altra
America Multi-Sport
Road Runner Sports